Tuukri õppehoone ja ülikooli raamatukogu

Asukoht: Tallinn, Eesti

Aasta: 2009

Staatus: Concept design

Maht: 9,969 m²

Programm: Office / Education

Projekteerijad: Alver Arhitektid (Andres Alver, Tarmo Laht, Ulla Mets, Sven Koppel, Indrek Rünkla)

Kirjeldus:

Krunt paikneb Tallinna kesklinnas Tuukri . ja Uus-Sadama tn. nurgal. Krunt on olnud hoonestatud 1-2 korruseliste puithoonetega, mis on tänaseks lammutatud.
Vahetus naabruses on Tallinna Ülikooli arenev “Campus”.
Kinnistu paikneb kehtiva detailplaneeringuga alal.
Käesolev eskiis on koostatud kvartali üldist linnalist situatsiooni ja võimalikke arendushuvisid arvestades.
Olulisemate linnaliste kohtadena antud kontekstis näeme TLÜ uue hoone ja Tuukri 56 vahelist haljastatud ala, mille kaudu saavad sissepääsud mõlemad honed ning ka TLÜ perspektiivselt rekonstrueeritav sisehoov koos uue meediakorpusega. Samuti ka Tuukri ja Uus-Sadama tn. nurka. Avaliku välisruumi kulgemine jätkub piki mõlemat tänavat  ning võimaldab lisada kontaktset hoonefronti.

Mahulise lahenduse konfiguratsioon on määratud kvartali sisemiste jõujoontega. Üldine kvartali kõrgus on 6-7 korrust.
Kavandatava hoone teisele korrusele on planeeritud kogu korruse ulatuses rekreatsiooniala, mille kaudu saaks toimuda ka võimalik ühendus TLÜ uue korpusega.
Ruumidele lisab valgust kogu hoonet läbiv aatrium.
Hoone on osaliselt erinevate korruskõrgustega, võimaldamaks selle kasutamist erinevate funktsioonidega.