Rail Baltic Pärnu raudteejaam

Asukoht: Pärnu, Eesti

Aasta: 2014

Staatus: Konkurss

Maht: 1,425 m²

Programm: Train Station

Projekteerijad: Alver Architects (Andres Alver, Tarmo Laht, Ulla Mets, Sven Koppel, Indrek Rünkla, Ivan Sergejev)

Kirjeldus:

Pärnut päevas läbivate rongide arv on väga väike.
See eeldaks väikest ”teivasjaama”, ka siis, kui üheks rongiks on ”Eurostar”.
Õigustuse suuremale investeeringule annaks jaamahoonega algav uus arendusala (olgu spordiks või puhkuseks või ka elamiseks) Pärnu jõe ääres, millest jaam oleks esimeseks nö ehitusjärjekorraks.
Kuna raudtee ja rahvusvaheline kiirtee lõikavad jõeäärse ala ülejäänud linnast lahti, saaks neid kokku siduda maastikuarhitektuurse objektiga, mis ühendaks endas nii läbikäigu, jaamahoone kui ka uue, natuke teistmoodi maastikukujunduse, koos võimalike uute hoonetega, kui nende järele peaks tekkima reaalne vajadus.
Ühenduskäik on ”maastikuarhitektuurne” teekond linnast jõe äärde – katalüsaator ümbritsevale alale.
Jaamahoone varikatused moodustavad omaette struktuurelementide süsteemi, millede asend ja kuju on tuletatud ”ühenduskäigu” arhitektuursest morfoloogiast. Katusepindade mängulisus vastandub teede lineaarsusele ja loob sellega selgelt eristuva Pärnu uue “värava” kuvandi.