Kawe Tatari

Asukoht: Tallinn, Eesti

Aasta: 2014

Staadium: Konkurss

Maht: 10,031 m²

Programm: Büroo, kaubandus

Projekteerijad: Alver Arhitektid (Andres Alver, Tarmo Laht, Ulla Mets, Sven Koppel, Indrek Rünkla, Ivan Sergejev)

Kirjeldus:

Ideestik

1) Säilitada Tatari tänava väikeste majade mahud ja meeleolu alumise, “läbipaistva” kihina.

2) Sellele toetub uus suur kontorite plokk, mis otsib ruumilist sidet üle Tatari tänava paikneva Kawe plaza majaga, moodustades nõnda “alguse ja lõpu” Tatari tänavale. Tatari tn-le on iseloomulik linlik tihedus ja käänulisus. Ka uued ja kõrgemad mahud ei paikne alati suuremal kaugusel, vaid kujundavad dramaartilist linnaruumi. See võikski olla selle tänava tunnuseks.

3) Selle lõigu Estonia pst äärsed hooned seisavad lahus. Neile saab liita suguluses olevaid osi, mille seob tervikuks täienev puiestee. Omaette eesmärgiks on säilitada nurgal seisev vana pärnapuu.

Asendiplaan ja logistika

Hoone on paigutatud krundile nõnda, et oleks täidetud nõue jätta vabaks kõrghaljastusele 20% krundi kogu pindalast. Vabaks on jäetud majadevahelisse siseparki avanev idakülg, mis koos väikese, fuajeega liituva varjualusega moodustab rohelise oaasi linnakeskkonnas. Sinna avaneb ka Tatari tänavalt – peasissepääsu juurest – läbiv vaade. Tatari tänavale koonduvad ka peamised pääsud hoonesse. Üks pääs retail-pinnale jääb Estonia pst-le.

Funktsionaalne ülesehitus

Alumine korrus koosneb peafuajeest ja retail-pindadest. Vajadusel saaks kaubandusmaailmaga liituda ka teine korrus – seda võimaldab avatud õhuruum. Hetkel on sellisena välja pakutud Estonia pst poolne, suure vitriinaknaga maht.
Ülemised korrused on mõeldud erineva suurusega kontoripindadeks – kas kogu korrus ühe suure väljaüüritava kontorina või jaotatuna väiksemateks akendega kontoriruumideks, millele sekundeerivad sisemised, valguskaevu umber olevad nõupidamisruumid, või segasüsteemina mõlemist kokku.
Autoparkla paikneb kahel alumisel korrusel, mis mahuliselt hoiavad eemale vanadest majadest ja idapoolsest krundiservast, kuhu on planeeritud rajada kõrghaljastust.

Mahuline laotus

Hoone alumine pool koosneb eraldi seisvatest väiksematest nö ajaloolistest mahtudest, mis on tegelikult seotud ühtseks tervikuks õhuruumi läbi. Ülemine pool koosneb ühest suurest valguskaevuga kontoriplokist, mis toetub jalgadega maapinnale ja on väiksemaks õeks olemasolevale Kawe plazale.

Konstruktsioon

Hoone kandestruktuur on lihtne post-plaat süsteem, mis arvestab olulisel määral parkla ülesehitust. Õhuruume läbivad mõned siduvad talad, millele toetuvad vahelagede plaadid. Peatrepp on valguskaevus lahtine.