Arvo Pärdi Keskus

Asukoht: Laulasmaa, Eesti

Aasta: 2014

Staadium: Konkurss

Maht: 2,731m²

Programm: Kultuur

Projekteerijad: Alver Arhitektid (Andres Alver, Tarmo Laht, Indrek Rünkla, Ulla Mets, Sven Koppel, Ivan Sergejev)

Kirjeldus:

Ideestik

Hoone algimpulss on olnud esimene pintslilöök. Esimesest pintslitõmbest saab alguse looming: pilt, jutt, hoone, muusikapala, maailm. Esimene pintslilöök on nagu tüvirakk, mis võib areneda erinevas suunas, ometi on palju juba antud.

Mets on Kellasalu kõige võimsam kohalik ruumiline asi. Hoone embab metsa: puid, sammalt, mustikaid, olendeid, päikesekiiri. Olles majas oleme me samal ajal metsas. Olles metsas, oleme me samal ajal keskuses. Hoone püüab säilitada metsa puutumatuna – paigutub tee äärde.

Asendiplaan ja logistika

Hoone on asetatud krundile nii, et hoone avalik osa oleks võimalikult tihedas kontaktis krundil asuva metsaga. Peasissepääs on pööratud tuleku suunas ja otsib sidet Aliina sissekäiguga. Majanduspääsud ja evakuatsioonitrepikojad avanevad tee poole.

Funktsionaalne ülesehitus ja mahuline laotus

Hoone jaotub kolmeks lööviks. Teepoolne lööv on 2-korruseline asjalike ruumide korpus, mis sisaldab tööruume, arhiivi, teenindusruume, tualettruume ja majandusruume. Keskmine lööv kulgeb kahepoolses kontaktis fuajeega ning sisaldab ekspositsiooniruume, raamatukogu ja auditooriumit. Keskmine lööv saab ülavalgust. Metsapoolne lööv on suures osas avalik fuajee ning 2-l korrusel sügavamas otsas paikevad seal loometoad, millest pääseb otse silla kaudu torni ja korrus all asuvasse kabelisse.

Konstruktsioon ja viimistlusmaterjalid

Hoone on analoogiliselt paljude muusikainstrumentidega puidust kandekonstruktsiooniga, mida täiendab vajalikes ja normeeritud kohtades (trepikojad, arhiivid, vahelaed) raudbetoon. Nii keskusehoone kui kabeli välisviimistluses domineerib kandestruktuuri vahele kinnitatud, ajupuust saetud laudis, millele on freesitud fragmendid muusikule pühendatud graafilisest lehest. Lõunasse ja läände avanev sein on kolmekordsest kirkast klaaspaketist, mille üht osa katab samuti graafiline ületrükk. Torni külglaudis on tõrvatud. Terrassipinnad ning katuseserv on laiadest, töötlemata laudadest, mis tõmbuvad aja möödudes halliks. Siseruumides domineerivad erineva struktuuri ja värviga puitpinnad, seda eelkõige nii keskses raamatukogus kui ka peamises auditooriumis.

Maastik

Hoone ümber metsas on kohad, kus võib kõrva vastu pannes kuulda Arvo Pärdi muusikat. Need võivad olla puud, pingid, skulptuurid, valgustid, sein vm.

3D visualiseering: Arhitekt Must