Tehnopol: tehnoloogiapark Mustamäel

Asukoht: Tallinn

Aasta: 2005

Staadium: Linnaehituslik kava, DP aluseks

Maht: Ala suurus: 17,7 ha. Uued ehitusmahud: 147,000m²

Programm: tehnoloogiapark kontorite, õppehoonete, töökodadega

Projekteerijad: Andres Alver, Tarmo Laht, Indrek Rünkla, Ulla Saar, Sven Koppel

Kirjeldus: Tehnopol on sihtasutus, mis muuhulgas haldab tehnoloogiapargi kinnisvara. Tehnoloogiapark on Tallinna Tehnikaülikooli kõrval paiknev arenguala, mis on osaliselt välja ehitatud nõukogude ajal toonaste Teaduste Akadeemia instituutide kompleksina. Käesoleval ajal areneb park koostöös Tehnikaülikooliga perspektiivsetes suundades, vahetades aegamisi välja amortiseerunud hooneparki kaasaegse vastu. Muutus toimub ka profiilis – omaaegne töökodade pool asendub teadmispõhise labori-kontori-töökoja segafunktsiooniga. See omakorda nõuab muudatust linnakeskkonnas.

Läbiv linnaehituslik mõte pakutud arendusele on läbi kogu ala kulgev jalakäijasõbralik rekreatsiooniala, kuhu kõik rajatavad hooned võiks avada oma sissepääsud ja siduda sellega hoone sisemise atraktiivse tsirkulatsiooniruumi.