Noblessner

Asukoht: Tallinn

Aasta: 2007

Staadium: konkurss, 1 preemia

Maht: Ala suurus: 19 ha. Arendus: 204,530 m² bruto

Programm: Linnaehituslik ettepanek – elamud, kultuuriasutused, kontorid

Projekteerijad: Andres Alver, Tarmo Laht, Indrek Rünkla, Ulla Saar, Sven Koppel

Kirjeldus:

Noblessneri kvartali rekonstrueerimine toetub üldisemale 20.sajandi lõpuaastate linnaarengu paradigmale – linna potentsiaalsetesse arengualadesse jäävad  tööstuskvartalid taaselustatakse elamu- ja äripiirkondadena.