Sillamäe rannapromenaad

Asukoht: Sillamäe, Estonia

Aasta: 2016

Staatus: eskiis

Pikkus: 700 m (1. etapp)

Programm: Jalutamine, tervisejooks, jalgrattasõit, istumine, vedelemine, suhtlemine

Projekteerijad: Alver Arhitektid (Andres Alver, Tarmo Laht, Sven Koppel, Ulla Saar, Indrek Rünkla)

Kirjeldus:

Eskiisiga lahendatav promenaad on osa Silamäe linnaruumi kaasajastamise kavast, mis hõlmab kaugemas perspektiivis ka reisisadama rajamist (koostöös Sillamäe Sadamaga), jahi- ja paadisadama ehitamist ja rannaäärse ala sidumist ühtseks tervikuks kogu linna ulatuses ning ühendamist linna tänavatevõrguga.
Praegu kulgeb jõe ja mere vahelisel vallil jalgrada, mis on linnaelanike poolt vahelduvas kasutuses jalutamiseks. Alale pääseb purde kaudu Mere pst pikenduselt, Sillamäe Õlletehase juures asuvalt jalakäijate sillalt ja Veski tn. sillalt. Rada on pinnaskatendiga, valgustamata ning hooldamata.
Promenaad on kavandatud koosnema kahest komponendist
– sirgest kergliiklusteest
– ja selle ümber kulgevast looklevast aeglasest rajast, mis seob promenaadi ääres paiknevaid puhke- ja tegevuskohti.