World Trade Center Tallinn

Asukoht: Tallinn

Projekteerijad: Andres Alver, Tarmo Laht, Indrek Rünkla, Ulla Saar, Sven Koppel

Staadium:  konkurss 2005 (I preemia), projekti arendus 2005-2008

Programm: 68 000 m² kaubanduse, teeninduse ja parkimispinda

3D visualiseering:  Küberneetiline Karu