Viimsi kaubanduskeskuse fassaadilahendus

Asukoht: Viimsi, Eesti

Aasta: 2012

Staatus: eskiis

Maht:

Program: Shopping

Projekteerijad: Alver Arhitektid (Andres Alver, Tarmo Laht, Ulla Mets, Sven Koppel, Indrek Rünkla)

Kirjeldus:

Kavandi aluseks on kaubanduskeskuse logistilise ja funktsionaalse lahenduse etteantud skeem.
Kavandatud kaubanduskeskus paikneb Randvere tee ääres. Tegemist on Viimsi valla ja kogu Harjumaa mõõtkavas väga suure kaubanduskeskusega.

Lähtusime krundi asukohast ja Viimsi valla üldistest arengusuundadest.
Me vaatame Viimsit kui Tallinna rohelist eeslinna.
Antud krunt paikneb Viimsi rohelise vööndi ääres.
See on Viimsi värav.

Kaubanduskeskuse tumma fassaadi asemel võiks värav kanda Viimsisse kohale jõudmise sõnumit –Viimsilikku sõnumit.
Hoone mahuline paigutus on eskiisiga ette antud.
Eskiisi kohaselt
– on krunt väga suures ulatuses täis hoonestatud
– moodustub Randvere tee äärde pikk (170m) sein,
– milles on kaks sissepääsu
– ei ole tee ääres parkimisala (autod pargivad keskuse katusel)
– kulgeb sõidutee ja keskuse vahel kergliikluse tee

Teisel pool Randvere teed paikneb Viimsi mõisa park.
Analüüsisime erinevaid võimalusi kaubanduskeskuse fassaadi ülesehitamiseks.
– roheline fassaad
– ühtlustatud kunstilise taotlusega maht
– või tuleks leida muu hoonestustüüp
Võimalik on siduda kaubanduskeskuse fassaad vastas-asuva Viimsi mõisa pargiga.

V1
Viimsi mõisa park pikeneb kaubanduskeskuse fassaadini ja pöörab üles.

Pakutud lahenduse järgi koosneb fassaad väljaulatuvatest konsoolsetest mullakastidest, milles kasvavad erinevad taimed.

Vahepealne ala – teevöönd haljastatakse samuti, et moodustada sidus roheala.
V2
Viimsile on iseloomulikud ka pikad horisontaalsed elemendid
paekallas,
tasased niidud ja loopealsed
omaaegne vabaplaneeringuline keskus koosnes mitmest pika fassaadiga hoonest
Kuna fassaad on pikk, tahtsime tagada mõningast mitmekesisust.
Fassaad koosneb püstlamellidest, mille vahelduv profiil võimaldab kuvandada fassaadile erinevaid kujundeid.

V3
Kahekihiline fassaad. Orgaanilised mustrid kujutavad lubjakivisse kivinenud taimsete ja
loomsete kivististe abstraheeritud kujutisi, mis loovad seose Viimsi paeklindi ja paerannikuga.
Mustri toovad esile klaasi taha paigutatud valgustid