Tallinna sadama põhjaosa

Asukoht: Tallinn

Aasta: 2014

Staadium: kutsutud konkurss

Maht: Ala suurus: 34,800m². arendusmaht: 128,100m² (bruto), sis.

Programm: Linnaehituslik ettepanek: 40,900m² kaubandus, 36,800m² hotell, 27,400m² kontor, 6,500m² elamuid, 16,500m² parklat, avalik väljak

Projekteerijad: Andres Alver, Tarmo Laht, Indrek Rünkla, Ulla Mets, Sven Koppel, Ivan Sergejev

Kirjeldus:

Tallinna kesklinn ootab jätkuvalt suuremat pääsu mereni.

Sadamasse saabujaid võtab vastu kõle tühermaa.

Ka “põhjaosa kvartal” seisaks nagu saarel.

Flanööridel ja jalgratturitel pole sinna tavaliselt asja.

Kaideserv on avatud siinkandis vastikumatele, kirdest puhuvatele tuultele.

Kui sellele alale midagi ehitada, peaks loodav keskkond olema fokuseeritud kohana  ligitõmbav nii linnainimestele kui ka mere poolt saabujatele.

Seda eesmärki aitaksid täita:

  • “kriitilist massi” ületav arendusõigus
  • põnev ja turvaline avalik ruum
  • kvaliteetne arhitektuur
  • ladus ja visuaalselt “kättesaadav” side ülejäänud linnaga
  • programmiline mitmekesisus, milles oleks koht ka kultuurile.

Et alale anda ühiskondlikku kandvust ja muuta see destinatsioonipunktiks, peaks uues pargis olema veel funktsioone, mis tõmbaksid ligi erinevaid huvigruppe.  Samal ajal avades vaate ja väljapääsu sadamale ja suurtele laevadele.

Uue kvartali keskpunkt, uue raekoja “torn” ja Oleviste kiriku torn satuvad ühele vaateteljele. See võiks olla ka otsene jalgsitee linnast uude parki ja sadama kruiisikailt vanalinna

Strateegiast tuleneb nö juriidiline skeem, mis koosneb jäikadest joontest ja “pehmetest” pindadest. See tähendaks, et pinnad võivad teiseneda, muutuda ja olla konverteeritavad, kuid jooned on siduvad.

Avalik tänavaruum ümbritseb kogu ala. Krundi lõuna-lääne külge avaneb keskne pargiala koos kolme väikesemahulise ehitisega, mis võivad sisaldada erinevaid funktsioone – meremeeste kabelist kuni Eesti kaasaegse kunsti muuseumini. Pargis võib paikneda veeatraktsioon, mis saaks seostuda promenaadi läbiva “võib-olla” kanaliga. Üle promenaadi paistaksid linnahalli juurdeehitise sissekäigud. Parki ümbritsevad alumiste korruste avalikud funktsioonid. Ida suunas on hoone läbipaistev, haljastatud siseruumis võivad paikneda erinevad funktsioonid. Kailt vaadates moodustab see avangu Tallinna linnale.