Narva Joaoru puhkeala

Asukoht: Narva

Aasta: 2009

Staadium:  konkurss, II-III preemia

Maht: hoone – 1,367 m²

Programm: linnaehituslik projekt, maastikuprojekt, puhkeala

Projekteerijad: Andres Alver, Tarmo Laht, Indrek Rünkla, Ulla Saar, Sven Koppel

Tänu: Vuntsidega mees: Eric Harvey Brown

Kirjeldus:

Olemasolev võimasJÕERUUM moodustub sirge Vene kalda ja käärulise Eesti kalda vahel.

LÕIGE tehakse sirge joonega plaanil.

Lõikest linna poole jääb kõrghaljastatud ala,

lõikest jõe poole jääb paljastatud ala.

Joon maastikul muudab reljeefi nähtavaks.

Kui me ajame ühelt poolt joont maastiku paljaks, on reljeef karakteerselt näha.

Paljastatud mäetippude otsa jäävad vaateplatvormid.

Paljastatud olek tagab suurepärased 180-kraadisedpanoraamvaated.

Raseerimine avab näojooned teistmoodi.

Maastiku raseerimine avab maastiku teistmoodi.

Jõe keskel asuv SAAR-TAMM on selge kunstliku maastiku element. Ta erineb muust maastikust selle poolest, et ta ei ole kaitse all. SAAR on suurepäraselt vaadeldav nii Eesti kui Vene poolelt. Saar võiks olla maastikukunsti polügoon (Narva Kunstifestival vmt). Saare madaltaimestust ja katendeid (kohati ka reljeefi) võiks saada projekti korras mõne aasta tagant uuendada. Ka saare valgustamine alluks land-art’ist tulenevatele seisukohtadele.