Pärnu mudaravila

Asukoht: Pärnu

Aasta: 2008

Staadium: kutsutud konkurss

Maht: 8,193m²

Programm: hotell, spa

Projekteerijad: Andres Alver, Tarmo Laht, Indrek Rünkla, Ulla Saar, Sven Koppel

Kirjeldus:

Olev Siinmaa projekteeritud endine mudaravila on nii ajalooliselt kui ruumiliselt lõpetamata kompleks. Ta justkui ootab sulgemist, mis täidaks ta uue eluga. Samamoodi on teatavate lahtijäetud võimalustega Pärnu rannapark. Mõlemal struktuuril on oma potentsiaal ja delikaatsus. Neid kaht struktuuri koos vaadates on sündinud see lahendus, mis püüab mõlemat täiendada teise poole väärtustega.

Me nägime oma ruumilise ülesandena ühelt poolt mudaravila kompleksi sulgemist ja teiselt poolt rannapromenaadi raamistamist atraktiivse ruumiga. Funktsionaalselt sünnib vana hoonekompleksi sulgemine kolmanda korruse hotellitubade blokiga, rannapromenaad saab oma palistuse restorani, üritusruumide ja spa abil.

Rannapromenaadi lineaarsust rõhutab hoone esimese korruse avalike välisruumide ahel, mis algab idast kontserdipaigaga, jätkub restorani terrassiga ja lõppeb üritusruumide terrassiga. Välisruumide ahelasse on põimitud hotelli ja spa sissepääs, restoran ja üritusruumid ise. Avalike funktsioonide kohale on tõstetud hotellitubade blokk, mis varjab sademete eest ja rõhutab Pärnu rannaarhitektuurile iseloomulikku horisontaalset joont.

Mudaravila kompleksi ruumiliseks sulgemiseks tuleb talle minna piisavalt ligidale. Külgtiibadel saavad vana ja uus peaaegu puutumiseni kokku ja tekitavad selgelt piiritletud sisehoovid, mis ronivad uues osas teise korruse katusele ja jätkuvad seal haljastatud päevitusterrassidena. Vana osa külge puutub uus maht keskosa talveaia klaasmahuga ja külgtiibade esimese korruse klaasgalerii-koridoriga.