30-korruseline hoone Tartu mnt. 1

Asukoht: Tallinn, Eesti

Aasta: 2016

Staatus: linnaehituslik eskiis

Maht: 40 000 m²

Programm: Kaubandus, kontor, korterid

Projekteerijad: Alver Arhitektid (Andres Alver, Tarmo Laht, Sven Koppel, Ulla Saar, Indrek Rünkla)

Kirjeldus:

Käesolev eskiis lähtub Tellija soovist hoonestada vaadeldav tühi kinnistu äri- ja eluhoonega. Töö eesmärgiks on töötada välja asukohale sobilik linnaehituslik mahuline lahendus ning tagada funktsionaalse programmi laotumine pakutud mahtudesse. Pakutud lahendus koosneb 30-korruselisest kõrghoonest ja 7-korruselisest madalamast plokist, mis on omakorda liigendatud vastavalt ümbrusele ja hoone sisemisele loogikale. Hoonele on kavandatud 2 maa-alust korrust.
Hoone moodustab 23-korruselise City Plaza torniga pingestatud paari – hoonete vaheline kaugus on kitsamast kohast 8 meetrit.
Laikmaa tänava äärde on kavandatud sise- ja välisruumi hõlmav väljak.
– Väljak koosneb järgmistest elementidest:
– sillutatud ala, mis jookseb siseruumist välisruumi
– puu – olemasolev suur vaher
– haljastatud sein Tartu mnt poolse ploki otsal
– astmestik istumiseks. Astmestik viib omaaegse Kunstiakadeemia sissepääsuga seotud asukohta, mis saaks meenutada endist funktsiooni
– väljumised ja sisenemised tunnelisse avaneks samuti väljakule
– väljakult lähtuvad ka trepid ja eskalaatorid, mis viivad ülemisele kaubandustasandile